Επικοινωνία

Σύλλογος των εν Αθήναις Βιαννιτών “Ο Διαβάτης”

Διεύθυνση: Πατησίων 4 10677
Περιοχή: Ομόνοια, Αθήνα
Τηλέφωνο:210 – 32.21.311
Fax:210 – 32.21.311